M-72

Nedávno pridané a ešte neprešlo redakčnou kontrolou.

Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj, Liptov

Múzeum Janka Kráľa

Múzeum Janka Kráľa vzniklo v r.1955 ako Okresné vlastivedné múzeum pomenované po mikulášskom rodákovi, básnikovi Jankovi Kráľovi.

Pridať hodnotenie

Bližšie informácie

Múz

eum Janka Kráľa vzniklo v r.1955 ako Okresné vlastivedné múzeum pomenované po mikulášskom rodákovi, básnikovi Jankovi Kráľovi. Vyvrcholilo tak nemalé úsilie vtedajších priaznivcov a aktivistov kultúrneho diania - Janka Alexyho, Alfonza Gromu, Júliusa Lenka, Daniela Šefčíka, Mikuláša Štalmacha, Jána Kamhala a iných, ktorí sa na všetkých úrovniach - v meste, okrese i v Bratislave snažili presadiť myšlienku vytvoriť v Liptovskom Mikuláši múzeum tohoto druhu.
Sídlom múzea sa stala Illéšházyovská kúria, prvý župný dom, neskôr známy aj ako Seligovský dom, v ktorom pravdepodobne súdili ľudového hrdinu zbojníka Jura Jánošíka.
Latinský text o zakúpení budovy župou sa nachádza na tabuli v podchode múzea. Prvý riaditeľ múzea JUDr. Martin Martinček bol poverený vedením prípravných prác vznikajúceho Literárnohistorického múzea Janka Kráľa. To sa podarilo, po rôznych peripetiách, otvoriť v roku 1961.
Múzeum Janka Kráľa v súčasnosti skúma, dokumentuje, uchováva, ochraňuje a prezentuje zbierky - fondy historického, etnografického, umeleckého charakteru, ktoré súvisia s vývojom Liptovského Mikuláša a literátmi Liptova. Múzeum taktiež dokumentuje súdobé dianie v meste pre potreby kroniky mesta.

Expozície:

Expozícia Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš, otvorená v novembri 1994, dokumentuje históriu mesta od jeho založenia roku 1286 až do skončenia 2. svetovej vojny.

Mikulášska mučiareň / Fragmenty z trpného vypočúvania Juraja Jánošíka/

Tatrín a Žiadosti slovenského národa

Stará ev. fara, Tranovského ul. 8, LM
Tel: +421 44 552 25 46
Ut-Pi: 8.00 - 14.00
Expozícia je umiestnená na evanjelickej fare, kde pôsobil ako kňaz M.M.Hodža, a kde bol v auguste 1844 založený kultúrno-osvetový spolok Tatrín a 10. mája 1848 spísané Žiadosti slovenského národa, prvý slovenský národnopolitický program.

Rodný dom Rázusovcov

Vrbická ul. 312, LM
Tel: +421 44 552 27 49
Ut,Pi/Tu,Fr: 8.00 - 15.00, Ostatné dni na požiadanie.
Expozícia sa nachádza v rodnom dome spisovateľov Martina Rázusa a Márie Rázusovej-Martákovej vo Vrbici, ktorá je časťou Liptovského Mikuláša.

Synagóga

Synagóga je prístupná na požiadanie, návštevy treba ohlásiť na tel.: +421 44 552 25 54
16.jun - 15.september: Po-Ne: 10.00 - 17.00

Mimo týchto dní sú možné vstupy na požiadanie pre skupiny minimálne 5 osôb.
Židovská synagóga bola sprístupnená v roku 1994 a stojí na mieste staršej synagógy, ktorá roku 1878 vyhorela. Je majetkom Ústredia židovských náboženských obcí, spravuje ju Múzeum Janka Kráľa. Priestory sa využívajú na krátkodobé výstavy a príležitostné koncerty.

Fotogaléria

Fotogaléria nie je zatiaľ dostupná.

Kontakty

Nám. Osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš

Tel./Phone: +421 44 552 25 54, +421 44 552 50 55
Fax: +421 44
E-mail: muzeumjk@mjk.lm.sk
E-mail - riaditeľka: komarova@mjk.lm.sk
E-mail - lektorky: antolova@mjk.lm.sk
Www:

Otvorené

16.jun - 15.september: Po-Ne 10.00 - 17.00
16.september - 15.Juni: Po-Pi: 9.00 - 16.00, So: 10.00 - 17.00

Pri príležitosti 720. výročia prvej písomnej zbierky o meste Liptovský Mikuláš sprístupňujeme všetky svoje expozície a všetky krátkodobé výstavy širokej verejnosti po celý rok 2006 bezplatne - zdarma!
ach nie, mapa sa nedá načítať...

Upozornenie k mape: Na mape je vyznačená poloha mesta alebo obce.

Komentáre (0)

    Zatiaľ nie sú žiadne komentáre.

  • Pridávať komentáre môžu len prihlásení používatelia.

mesto Liptovský Mikuláš

Čo by sa tak dnes dalo?

Prihlásenie

Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data
Please, enter data

uložiť na tomto počítači

Nepamätám si heslo

Nová registrácia